بیانات در دیدار شرکت‌کنندگان در اجلاس جهانی «زنان و بیدارى اسلامى»

بسم‌اللَّه‌الرّحمن‌الرّحیم‌
اولاً خوشامد عرض میکنم به همه‌ى شما خواهران عزیز، دختران عزیزم، بانوان نخبه‌ى سراسر کشورهاى اسلامى؛ اینجا خانه‌ى شماست، متعلق به شماست و امیدواریم خداوند متعال، این اجلاس را، این دیدار را، براى امت اسلام مبارک فرماید.
این اجتماع شما به نظر من بسیار حائز اهمیت است. اجتماع بانوان نخبه از شرق و غرب دنیاى اسلام، اهمیتى دارد بیش از اهمیت یک اجلاس براى بیدارى اسلامى. این اهمیت از این جهت است که فرصت شناسایى یکدیگر، پیدا کردن یکدیگر براى بانوان نخبه‌ى دنیاى اسلام، در این اجلاس فراهم شده است. و این بسیار مهم است. صد سال است که فرهنگ غربى به پشتوانه‌ى پول و زور و سلاح و دیپلماسى، سعى میکند فرهنگ غربى را و اسلوب زندگى غربى را بر جوامع اسلامى در میان زنان تحمیل کند. صد سال تلاش شده است براى اینکه زن مسلمان را از هویت خود بیگانه کنند. تمام عوامل اثرگذارى و قدرت به کار رفته است: پول، تبلیغات، اسلحه، فریبنده‌هاى گوناگون مادى، استفاده‌ى از غرائز طبیعى جنسى انسان؛ همه‌ى اینها را استخدام کرده‌اند براى اینکه زن مسلمان را از هویت اسلامى خود دور کنند. امروز اگر شما بانوى نخبه‌ى اسلامى تلاش کنید که این هویت را به زن مسلمان برگردانید، بزرگترین خدمت را به امت اسلامى و به بیدارى اسلامى و به عزت و کرامت اسلامى کردید. این اجتماع میتواند گام بلند و مؤثرى در این راه باشد. به نشستن دور یکدیگر و چند روز گفتگو کردن اکتفا نکنید و این دیدار را مقدمه‌ى یک حرکت بزرگ و ماندگار قرار بدهید که بر دنیاى اسلام اثر بگذارد و میتواند اثر بگذارد. بیدارى زنان، احساس شخصیت و هویت در میان بانوان، آگاهى و بصیرت در میان جامعه‌ى زن، تأثیرش بر روى بیدارى اسلامى و عزت اسلامى یک تأثیر مضاعف است. این مطلب اول.
بعضى از خواهران در سخنرانى‌هاى مفید و پخته و سنجیده‌اى که بیان کردند، پیشنهادهائى را مطرح کردند. ما با دنبال کردن این پیشنهادها موافقیم.
یک مطلب اساسى، در مورد نگاه اسلام به جنس زن است. این نگاه، درست نقطه‌ى مقابل نگاهى است که فرهنگ غربى به جنس زن دارد. نگاه فرهنگ غربى به زن یک نگاه اهانت‌آمیز است. اسم آن را آزادى میگذارند، لکن در حقیقت آزادى نیست. غربى‌ها در طول دو سه قرن اخیر، بر روى همه‌ى جنایات خود نامهاى زیبا گذاشتند. اگر قتل کردند، اگر غارت کردند، اگر به بردگى کشیدند، اگر ثروتهاى ملتها را مصادره کردند، اگر جنگهاى تحمیلى میان ملتها به وجود آوردند و دیگر جنایاتى که کردند، بر روى همه‌ى اینها نامهاى خوش‌ظاهر و فریبنده گذاشتند؛ نام آزادى‌طلبى، نام حقوق بشر، نام دموکراسى و امثال اینها. نام آزادى بر آنچه که جهتگیرى فرهنگ غربى نسبت به زنان است، یک نام دروغین است؛ این، آزادى نیست. اساس فرهنگ غرب این است که زن را به عنوان یک کالا، به عنوان یک وسیله‌ى تمتع براى مرد در جامعه عرضه بکند. تشویق و تحریص بر عریان‌گرائى به این جهت است. در غرب، زن‌آزارى در طول صد سال و دویست سال گذشته افزایش پیدا کرده است، کاهش پیدا نکرده است. آزادى جنسى و بى بند و بارى جنسى در غرب موجب نشده است که دیگ شهوتِ بشرى که غریزى و طبیعى است، از جوشش بیفتد. قبلا این جور تبلیغ میکردند، میگفتند بگذارید زن و مرد در جامعه روابط آزاد داشته باشند تا حرص شهوت جنسى کم بشود؛ عملاً معلوم شد که قضیه بعکس است. هر چه آزادى روابط زن و مرد در جامعه بیشتر بشود، با وضعى که به وجود آوردند، حرص شهوانى بشر بیشتر میشود. امروز غربى‌ها خجالت نمیکشند و مسئله‌ى همجنس‌بازى را به عنوان یک ارزش مطرح میکنند. انسانِ با کرامت، عرق شرم بر پیشانى‌اش مینشیند، اما آنها خجالت نمیکشند. نگاه غرب به زن، نگاهى است منحط، ناقص، گمراه‌کننده و غلط. نگاه اسلام به زن، نگاهى است عزت‌بخش، کرامت‌بخش، رشدآفرین، استقلال‌دهنده‌ى به هویت و شخصیت زن؛ این ادعاى ماست. ما این ادعا را با محکمترین ادله میتوانیم اثبات کنیم.
زن در محیط اسلامى رشد علمى میکند، رشد شخصیتى میکند، رشد اخلاقى میکند، رشد سیاسى میکند، در اساسى‌ترین مسائل اجتماعى در صفوف مقدم قرار میگیرد، در عین حال زن باقى میماند. زن بودن، براى زن یک نقطه‌ى امتیاز است، یک نقطه‌ى افتخار است. این افتخارى نیست براى زن که او را از محیط زنانه، از خصوصیات زنانه، از اخلاق زنانه دور کنیم. خانه‌دارى را، فرزنددارى را، شوهردارى را ننگ او به حساب بیاوریم. فرهنگ غربى خانواده را متلاشى کرد. امروز یکى از مشکلات بزرگ دنیاى غرب، متلاشى شدن خانواده‌هاست، افزایش فرزندان بى هویت است. اینها گریبان غرب را خواهد گرفت. حوادث اجتماعى بمرور پیش مى‌آید. غرب از همین نقطه سخت‌ترین ضربه‌ها را خواهد خورد و این تمدن مادى پر زرق و برق از همین نقطه فرو خواهد ریخت.
اسلام با نظر کرامت به زن نگاه میکند. همه‌ى خصوصیات انسانى میان زن و مرد مشترک است. یک انسان قبل از آنى که اتصاف پیدا کند به زن بودن، یا مرد بودن، متصف است به انسان بودن. در انسانیت، زن و مردى وجود ندارد، همه یکسانند. نگاه اسلام این است. خصوصیات جسمى‌اى خداى متعال در دو جنس قرار داده است که هرکدام نقشى در ادامه‌ى آفرینش، در رشد و تعالى انسان، در حرکت تاریخ بر عهده دارند؛ و نقش زن مهمتر است. مهمترین کار انسان، تداوم بخشیدن به نسل بشرى است؛ یعنى تولید مثل؛ نقش زن در این کار قابل مقایسه با نقش مرد نیست. خانه از این جهت مهم است، خانواده از این جهت مهم است، محدودیتهاى اعمال غرائز جنسى از این جهت مهم است؛ با این دید باید به مسائل اسلام و به احکام شریعت اسلامى نگاه کرد. غربِ گمراه، اسم اینها را میگذارد محدودیت. اسم آن اسارت گمراه‌کننده را میگذارد آزادى! این جزو فریبهاى غربى است. این یک نکته درباره‌ى مسئله‌ى زن.
شما بانوان نخبه، دختران نخبه، جوانان نخبه، یکى از مهمترین مسئولیتهاتان  امروز این است که نقش زن را از دیدگاه اسلام ترسیم کنید، برجسته کنید، روشن کنید؛ تربیت انسانى زن بزرگترین خدمت به جوامع انسانى و اسلامى است؛ این حرکت باید راه بیفتد. البته راه افتاده است، باید تشدید بشود، باید فراگیر بشود، باید پیش برود و شما در این حرکت، بدون تردید پیروز خواهید شد. یک کار اساسى این است. این یک مطلب.
مطلبى دیگر در مورد نقش زنان در تحولات اجتماعى است؛ در انقلابها، در همین حرکت بیدارى عظیم اسلامى. من به شما عرض کنم، اگر زنان در حرکت اجتماعى یک ملتى حضور نداشته باشند، آن حرکت به جائى نخواهد رسید، موفق نخواهد شد.(۱) اگر زنان در یک حرکت حضور پیدا بکنند، یک حضور جدى و آگاهانه و از روى بصیرت، آن حرکت به طور مضاعف پیشرفت خواهد کرد. در این حرکت عظیمِ بیدارى اسلامى، نقش زنان، یک نقش بى بدیل است و باید ادامه پیدا کند. زنان هستند که همسران خود را و فرزندان خود را براى حضور در خطرناکترین میدانها و جبهه‌ها آماده میکنند و تشجیع میکنند. ما در دوران مبارزه با طاغوت در ایران و همچنین بعد از پیروزى انقلاب تا امروز، برجستگى نقش زنان را به طور واضح و ملموس مشاهده کردیم و دیدیم. اگر در جنگى که هشت سال بر ما تحمیل شد، زنان ما، بانوان کشور ما در میدان جنگ، در عرصه‌ى عظیم ملى حضور نمیداشتند، ما در این آزمایش دشوار و پر محنت پیروز نمیشدیم. زنها، ما را پیروز کردند، مادران شهدا، همسران شهدا، همسران جانبازان، همسران اسرا و آزادگان ما؛ مادران اینها با صبر خود یک فضایى را در یک منطقه‌ى محدودى به وجود آوردند، که آن فضا جوانها را، مردان را، به حضور مصممانه تشویق میکرد؛ و این در سراسر کشور گسترده شد و گسترده بود. نتیجه این شد که فضاى کشور ما یکسره فضاى مجاهدت شد، فضاى فداکارى و گذشت شد؛ گذشت از جان. و پیروز شدیم. امروز در دنیاى اسلام هم همین است؛ در تونس، در مصر، در لیبى، در بحرین، در یمن، در هر نقطه‌ى دیگر. اگر زنها در صفوف مقدم حضور خودشان را تقویت کنند و ادامه بدهند، پیروزى‌ها یکى پس از دیگرى نصیب آنها خواهد شد. در این هیچ تردیدى نیست.(۲)
یک نکته‌ى دیگر، کلمه‌ى دیگر، در مورد اصل مسئله‌ى بیدارى اسلامى است. این حادثه‌ى بزرگى که در دنیاى اسلام به وجود آمده است که از تونس شروع شد و در مصر عظمتى پیدا کرد و بعد به کشورهاى دیگر منتقل شد، این یک حادثه‌ى عجیبى است، نظیر ندارد؛ در تاریخ ما هرچه انسان نگاه میکند، این حادثه یک حادثه‌ى عظیمى است، حادثه‌ى معمولى نیست. این حادثه میتواند مسیر دنیا را عوض کند، میتواند تسلط ظالمانه‌ى استکبار و صهیونیزم را بر دنیاى اسلام، که سالهاى متمادى است ادامه دارد، قطع کند، میتواند امت اسلامى را متشکل کند؛ به شرط اینکه تداوم پیدا کند. حرکتهاى اسلامى داراى موفقیتهائى هستند و در خطرِ شکستهائى هستند؛ آسیبهائى متوجه اینها میشود، باید این آسیبها را شناخت و از آنها پیشگیرى کرد. امروز خوشبختانه ملتهاى مسلمان در شمال آفریقا خوش درخشیدند، خوب حرکت کردند. حرکت، حرکت عظیمى است و بحمداللَّه تا امروز حرکت موفق بوده است؛ لکن توجه کنید که غرب و در رأس آنها آمریکا و صهیونیسم با همه‌ى وجود به میدان آمده‌اند و بیشتر به میدان خواهند آمد تا بتوانند این حرکت را مهار کنند و بر این امواج سوار بشوند؛ ملتها باید بیدار باشند. آنها غافلگیر شدند، نمیتوانستد و نتوانستند پیش‌بینى کنند. این غافلگیرى مکر الهى است؛ «و مکروا و مکر اللَّه واللَّه خیر الماکرین».(۳)
در قضیه‌ى لبنان هم با غلبه‌ى جوانان مقاوم لبنانى بر ارتش مسلطِ مسلحِ صهیونیستى غافلگیر شدند. در انقلاب اسلامى ایران در سى و سه سال قبل از این هم غافلگیر شدند. این غافلگیرى‌ها ادامه داشته است. در این حوادث غافلگیر شدند و نتوانستند پیش‌بینى کنند و پیشگیرى کنند، لکن در صدد تدارکند. یکى از کارهاشان این است که انگیزه‌هاى مردم را کم کنند. جوانان دنیاى اسلام – چه زنان، چه مردان و نخبگان دنیاى اسلام و بخصوص کشورهائى که انقلاب کردند – باید بدانند که اگر در صحنه بایستند و مقاومت کنند، پیروزى آنها بر همه‌ى ساز و برگ استکبار قطعى است.(۴) همه‌ى ابزارهاى اقتدار قدرتهاى استکبارى در مقابل حضور مردم، در مقابل ایمان ملتها کند است، ناکارآمد است. پول دارند، سلاح دارند، بمب اتم دارند، ارتشهاى مجهز دارند، وسائل دیپلماسى دارند، اما همه‌ى اینها در مقابل ایمان ملتها ناکارآمد است. مراقب باشید که این ایمان از دست نرود؛ با ایجاد اختلاف، با سرگرم کردن و مشغول کردن، جوانها را یک جور، پیرها را یک جور، مذهبى‌ها را یک جور، غیر مذهبى‌ها را یک جور. اجتماع مردم بر اساس شعارهاى دینى و اسلامى، تنها چیزى است که میتواند این ملتها را پیش ببرد. و ما تجربه‌ى ممتد و طولانى‌اى در این زمینه داریم.
خواهران عزیز من! فرزندان عزیز من! ما سى و سه سال است مواجه‌ایم با دشمنى‌هاى استکبار. امروز جنجالهاى جهانى و سر و صداى تبلیغات جهانى متوجه شده است به اینکه ما ایران را تحریم کردیم. آنها نمیفهمند و درک نمیکنند که سى سال است ما را در مقابل تحریم واکسینه کردند. ما سى سال است تحریمیم. ما واکسینه شدیم در مقابل تحریم. تحریم به ما ضربه نمیزند. ملت ایران ایستاد. ملت ایران با جان خود، با مال خود، با عزیزترین عزیزان خود در مقابل توطئه‌هاى دشمن ایستاد. امروز ما نسبت به سى سال قبل صد برابر قویتر و جلوتر هستیم.(۵) امروز ما در میدان علم، در میدان سیاست، در میدان اقتصاد، در مدیریت کشور، در بصیرت عمیق مردمى، بمراتب جلوتر هستیم از روزهاى اول انقلاب و این در چالش با دشمنى دشمنان، براى ملت ایران حاصل شده است.
امروز زن مسلمان در کشور ایران، یک موجود سرافراز و عزتمند است. هزاران وسیله‌ى تبلیغى، بمباران خبرى میکنند براى اینکه این واقعیت را واژگون جلوه بدهند؛ اما حقیقت این است. امروز مؤمن‌ترین و انقلابى‌ترین زنان ما، زنان تحصیلکرده‌ى ما هستند. امروز زنان ما، زنان تحصیلکرده‌ى ما، زنان جوان ما در پیچیده‌ترین آزمایشگاهها و مراکز علمىِ تجربى و انسانى حضور دارند و فعالند.(۶) فعالترین زنان ما در زمینه‌ى سیاسى، در زمینه‌ى علمى، در زمینه‌ى مدیریتهاى اجتماعى، زنان مؤمن و انقلابى ما هستند؛ داراى تحصیلات خوب، داراى اندیشه‌ى عمیق.
پیشرفتهاى ملت ایران به خاطر ایستادگى است. اگر یک ملتى ایستادگى کند براى خدا و در راه خدا، خدا به او کمک خواهد کرد؛ این وعده‌ى الهى است و وعده‌ى الهى تخلف‌ناپذیر است.(۷)
دستگاههاى استکبار و سیاستهاى استکبارى همه‌ى تلاش خودشان را به کار بردند که جمهورى اسلامى را منصرف کنند از حمایت فلسطین. ما ایستادیم پاى مسئله‌ى فلسطین. سعى کردند مسئله‌ى مذهبى و طائفى را بزرگ کنند؛ جمهورى اسلامى در کنار برادران مسلمان خود از هر مذهب، از شیعه و سنى و فِرَق مختلف اسلامى ایستاد. هر جا حرکت اسلامى است، هر جا دفاع از هویت اسلامى است، هر جا دفاع از مظلوم است، جمهورى اسلامى آنجا حاضر است و حاضر خواهد بود و آمریکا و صهیونیسم و شبکه‌ى فاسد سیاسى مستکبرین نتوانستند بر جمهورى اسلامى فائق بیایند و نخواهند توانست.(۸) ما به توفیق الهى، در کنار ملت فلسطین ایستادیم، در کنار ملتهاى انقلاب‌کرده‌ى مسلمان ایستادیم، در کنار مردم مظلوم بحرین ایستادیم، در کنار همه‌ى کسانى که در مواجهه‌ى با آمریکا و صهیونیسم قرار دارند، ما ایستادیم و از آنها دفاع میکنیم و در این مورد از هیچ کس و هیچ قدرتى ملاحظه نمیکنیم.(۹)
آنچه که خداى متعال نصیب ما و نصیب ملتهاى مسلمان کرده است، لطف الهى است، رحمت الهى است و باید کارى کنیم که شایسته‌ى رحمت الهى باقى بمانیم و از خداى متعال بخواهیم که موجبات رحمت خود و تفضلات خود را به ما عنایت کند و ان‌شاءاللَّه همین هم خواهد بود.
این حرکت بانوان مسلمان، این آشنائى با یکدیگر از سرتاسر دنیاى اسلام را مغتنم بشمرید و این را یک پایه‌اى قرار بدهید براى یک حرکت عظیم در میان امت اسلامى که ان‌شاءاللَّه به پیروزى‌هاى بزرگترى منتهى خواهد شد.
والسّلام علیکم و رحمهاللَّه و برکاته‌

۱) تکبیر
۲) تکبیر
۳) آل‌عمران: ۵۴
۴) تکبیر
۵) تکبیر
۶) تکبیر
۷) تکبیر
۸) تکبیر
۹) تکبیر

نوشته شده توسط در تاریخ چهارشنبه, 11th جولای 2012 | ۱۱۸۸بازدید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.