سخنرانی شهید دیالمه در جلسه بررسی عدم کفایت سیاسی بنی صدر

جلسه ۳۱ خرداد
اشاره : در ابتدای جلسه جناب فواد کریمی به عنوان موافق طرح صحبت را آغاز می نماید  این سخنرانی یکی از سخنرانی های قابل توجه است در ابتدا ایشان بر اساس اسناد لانه جاسوسی خصوصیات رئیس جمهور مد نظر آمریکا را بعد ازدولت موقت عنوان میکند و این خصوصیات را  بر بنی صدر تطبیق میکند و سپس سعی میکند تا نشان دهد که او  در خط آمریکا بوده است ایشان عملکرد بنی صدر را به چهار دوره تقسیم کرده است ۱- مرحله اول دوران ابتدای ریاست جمهوری بنی صدر قبل از تشکیل مجلس. ۲- مرحله دوم دوران کوشش برای قبضه نمودن مجلس ودولت و تشکیل مجلس و دولت در خط سازش با آمریکا. ۳- مرحله سوم دوران کوشش برای نابودی سپاه و جهاد و دادگاههای انقلاب و سقوط دولت و انحلال مجلس. ۴- مرحله چهارم دوران دعوت به قیام بر علیه نظام جمهوری اسلامی وانقلاب ایران  ایشان سعی میکند با اسناد این چهار دوره را تو ضیح دهد  در ادامه آقای هادی غفاری که ادعا میکنند در اغتشاشات شب گذشته حضور داشته اند به شیوه  خود در مخالفت با بنی صدر سخن را آغاز میکنند  و از شهادت عده ای از پاسداران و جنایات دیگر واقع شده توسط حامیان بنی صدر خبر میدهد همچنین خبر از دستگیری همسر بنی صدر و غضنفر پور که با یک بنز در اغتشاشات حضور داشتند و آن را رهبری میکردند اشاره میکنند  سخنران بعدی جناب آقای رشیدیان است  ایشان نیز سعی میکند از خیانت های بنی صدر پرده بردارد  سپس نوبت به مخالف اول طرح عدم کفایت میرسد جناب آقای حجتی کرمانی مثل مخالفان قبلی از عملکرد و شخصیت بنی صدر حمایت نمکند و عنوان مبکند بهترین حالت در این شرایط فراهم کردن شرایط برای بازگشت بنی صدر است تا این گروهک ها نا امید شوند  و شرایط به سمت ثبات برود  بعد از ایشان جناب امامی کاشانی صحبت میکنند و دلیل خود را بای بی کفایتی بنی صدر ذیل ۳ عنوان : ۱-آقای بنی صدر بنام قانون اساسی، قانون اساسی را زیر پا گذاشت. ۲- گروههای ضدانقلاب زیر پرچم ایشان برای بازگشتن آمریکا به ایران جمع شدند. ۳- به آبروی جمهوری اسلامی ایران در سطح جهان لطمه زدند توضیح میدهند موافق بعدی طرح آیت الله خامنه ای است ایشان ابتدا به برخی ادعا های جناب معین فر که در روز پیش مطرح شد پاسخ میدهد سپس ۱۵ دلیل برای بی کفایتی بنی صدر عنوان میکنند و در ادامه در مورد مساله هویزه توضیح میدهند که ایشن بنی صدر را در این موضوع مقصر نمیداند و این موضوع را دلیل بی کفایتی ایشان نمیدانند بعد از ایشان جناب آقای دیالمه صحبت میکنند  و حضور بنی صدر را در جهت انحراف انقلاب میدانند و در آخر نیز آقایان بیانی و موحدی ساوجی و رنجبر صحبت میکنند

دیالمه – بسم الله الرحمن الرحیم. ”الهی لاتکلنی الی نفسی طرفه عین ابدا” نمایندگان محترم چند ماه قب از ریاست جمهوری آقای بنی صدر در دانشکده پزشکی دانشگاه مشهد گفتم که ریاست جمهوری بنی‌صدر برای اسلام و انقلاب اسلامی ما یک فاجعه است . چرا که به ولایت فقیه، سر سوزنی اعتقاد ندارد. و همین امر باعث میگردد که نهایه در مقابل امام ایستاده ومشکلات عظیمی را ایجاد نماید. آن روز به دلیل عدم امکان برای طرح مسائل اصلی و بنیادی ، بسیاری با این بیان مخالفت کردند، ولی برای من که علائم خطر را بوضوح میدیدم، مساله از روز نیز روشنتر بود. ایشان در سخنرانی انتخاباتی اش رد ورامین ، میگوید عده ای بداخلاق راه افتاده اند هر جا میرسند میگویند که نکند به فلانی رای بدهید. این منکر ولایت فقیه است. خواهش میکنم که به این تکه توجه بفرمایید. این سنگر ولایت فقیه است. حالا اگر این دفعه سروقت شما آمدند آنها را نگهدارید و بگویید که ”ولایت” چیست که او منکر است. اگر منکر است، چطور خودش داوطلب ریاست جمهوری است معنای ولایت فقیه را ببینید. در سخنرانی دیگر، در کرمان میگوید در مرحله اول باید هر کس به حقانیت رهبری وولایت فقیه ایمان کامل داشته باشد، کسی که در این زمان (خطاب به خودشان) حساس میخواهد رهبری جامعه کنونی را بدست گیرد، باید در مرحله اول بینش اجتماعی و سیاسی واقتصادی داشته تا بتواند هدفهای جمهوری اسلامی ایران را اجراء نماید. نمایندگان محترم ، برای آنکه رئیس جمهور از کفایت سیاسی لازم جهت انجام وظایف محوله برخوردار باشد، لازم است بر طبق اصل ۱۱۵ قانون اساسی ، مدیر ومدبر دارای حسن سابقه وامانت و تقوا، مومن ومعتقد به مبانی جمهوری اسلامی و مذهبی رسمی کشور باشد. هر گاه رئیس جمهور، چندی از این صفات را از دست داده ویا دچار ضعف گردد، کفایت سیاسی وی ، به زیر علامت سوال کشیده شده و مورد تردید قرار میگیرد. از صفات بارز برای ریاست جمهور، تدبیر و مدیریت در کار است که باید از طریق آن اصل ۱۱۳ قانون اساسی را که رئیس جمهور را مسوول تنظیم روابط میان قوای سه گانه میشمارد تحقق یابد. ولی آقای بنی صدر ، نه تنها قادر نبودند روابط قوای سه گانه را تنظیم نمایند، بلکه هر چه توانستند در تشتت اوضاع کوشیدند و به هیچوجه نتوانستند روابط منسجمی میان قوای سه گانه وارگانهای انقلابی برقرار نمایند. بعلاوه بعنوان استفاده از حق خود در اصل ۱۳۳ قانون اساسی وبا ایجاد توقف در کار تکمیل کابینه، چندین ماه مملکت را به حالت فلج کشانیدند ، و با اشکالات بیمورد کوشیدند تا علیرغم اصل چهلم قانون اساسی حق تصویب خود را بوسیله اضرار به ۳۶ میلیون ملت محروم قرار دهند. ولی نمایندگان محترم و ملت مسلمان ایران اشکال اساسی هیچیک از اینها نیست. مساله، مساله صهیونیسم بین المللی و بافت فراماسونری است که ۳۰ سال قبل در چهره مصدق همان فردی که امام فرمودند او هم، مسلم نبود، رخ نمود. و امروز در چهره بنی صدری که ۱۲ سال قبل از ریاست جمهوریش در مصاحبه با مجله افریقای جوان میگوید من اولین رئیس جمهور ایران خواهم بود. یعنی در زمانی که هیچیک از بنده وشما در جهت جریان ایجاد یک رژیم جید نبودیم و به ذهن ما اصلا چنین مساله ای نمیآمد ، این مساله طرح میشود. این مساله را منضم کنید با آنچه که جناب آقای موسوی خوئینی ها در صبح گفتند و من نمیدانستم که ایشان میخواهند ، صحبت کنند. والا بسیاری از این مدارک را در اختیار ایشان میگذاشتم که بگویند. نمایندگان محترم ، اسناد ومدارک بسیاری در اختیار است که در صورت عدم ایجاد انقلاب اسلامی در ایران یک کودتای جمهوری صورت میگرفت. که عناصر مختلفی برای آن تربیت شده بودند. آقایان و خانمهای نماینده ، آیا میدانید سابقه فردی را که امروز میخواهید رای به عدم کفایت سیاسی او بدهید.‌چه سابقه درخشانی است؟ او فردی است که شاگرد ”ژاگ برگ ” بوده است برای طرح مساله سابقه سیاسی ایشان و آنچه که عمل شده ، تا این زمینه ها را ساخته است لازم است که بعضی از این مسائل را خدمتتان بگویم: در فاصله بین سالهای ۳۹ تا فاصله ۴۲ در بخش شاخه جوانان جبهه ملی دوم فعالیت داشتند . همراه با نیروهایی مثل اللهیار صالح ، و غیره در شش ماه بعد از سال ۴۲ که من به دلیل اینکه فرصت نیست اینها را نمیتوانم بخوانم والاا اسنادش در اینجا هست. افرادی که در سالهای ۳۹ تا ۴۲ تحت پوشش جبهه ملی فعالیت داشتند. در جریان فعالیتهای سیاسی سالهای ۳۹ تا ۴۲ تحت پوشش نام جبهه ملی اولین فرد ابوالحسن بنی صدر این شخص در گفتار وکردار بسیار افراطی بوده است فعلا درکشور فرانسه بسر میبرد واز فعالین کنفدراسیون میباشد. در همین اوان در موسسه تحقیقات علوم اجتماعی ایشان کار میکرد، همراه با افرادی همچون احسان نراقی، و شاهپور راسخ ، موسسه تحقیقات اجتماعی را بسیاری ممکن است که نشناسند. موسسه ای که آمریکاییها در ایران تشکیل دادند ودر آنجا تحقیقات براساس بودجه‌های کلان صورت میگرفت. مثلا به فلان فرد، پنجاه هزار تومان میدادند که تحقیق بکند که قطر لوله آفتابه در ایل بختیاری چند میلیمتر است. و فقط بعنوان ایجاد یک پایگاه سیاسی ایدئولوژیک در ایران از آن پایگاه استفاده میکردند. احسان نراقی عنصر فعال فراماسونر، همان فردی است که آقای بنی صدر بسیار کوشیدند تا او را از زندان آزاد کنند. و طبق نامه ای که خود احسان نراقی به ایشان مینوسید، از ایشان میخواهد که من در شرف نوشتن یک کتاب هستم (وقتی میخواهد از ایران خارج بشود و جزو لیست ممنوع الخروجها هست) و میخواهم خارج بشود واینها از من ضمانت میخواهند. شما ضمانت مرا بکنید. مینویسد که من یک کتابی در مورد انقلاب اسلامی ایران میخواهم بنویسم و باید به فرانسه بروم. آقای بنی صدر در آنجا، این مطلب را مینویسد. رئیس- شما وقتتان تمام است. دیالمه – آقای هاشمی، چند دقیقه ای اجازه بدهید اینها را بگویم ده دقیقه، یک ربعی به من فرصتی بدهید ، اینها را خدمتتان بگویم. رئیس- اگر مجلس ، موافقت میکند، ده دقیقه به ایشان وقت بدهم نمایندگانی که با دادن ده دقیقه وقت به ایشان موافقند ، قیام نمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. آقای دیالمه شما ده دقیقه دیگر میتوانید صحبت کنید. دیالمه – در نامه مینویسد همچنانکه جنابعالی وقوف کامل دارید مدتها است که من مشغول تهیه کتابی مستند به زبان فرانسه در باره علل و عوامل اجتماعی تاریخی و سیاسی ، سقوط رژیم گذشته و موجبات تکوین انقلاب اسلامی ایران هستم و بدین منظور لازم است که به فرانسه سفر کنم. اینک نخست‌وزیری برای صدور اجازه خروج من از کشور تعهد نامه میخواهد در زیرش ایشان اضافه کرده‌اند در این اوضاع حساس ، انتشار اینگونه کتب به سود انقلاب اسلامی است. اینجانب تضمین میکنم که در صورت احضار ایشان به کشور، بازگردند. آقای احسان نراقی را بعنوان ایدئولوگ طراز اول ساواک همه آقایان میشناسند. و فردی که کتابهایش در مورد جامعه ، دانشگاه ودانشجو، همیشه سرفصل کتابهایی بود که از طرف رژیم نوشته میشد. اسناد بخوبی نشان میدهد که ترکیبی از آقای احسان نراقی، مهدی بهار و شاهپور راسخ و دیگران دست اندرکار بوده اند تا در ایران بعد از ایجاد زمینه هایی که آمریکا احساس کرد، نمیتواند از شاه به عنوان مهره ای که حافظ منافعش در ایران باشد، استفاده کند،‌دست اندرکار ایجاد یک دولت، در ایران شدند، تا بعد از ایجاد یک کودتای جمهوری ، در ایران با رئیس جمهور تعیین شده ، افراد کابینه تعیین شده حافظ منافع آمریکا در ایران باشند. بهمین دلیل آقای بنی صدر که سوابق طولانی با عناصر فاسدی از جبهه ملی دوم وسوم همچون: اللهیار صالح، و شایگان داشتند که تمجیدها و تعریفها خود ایشان را از این دو نفر شنیده اید، بسیاری از اسناد حاکی است از جلساتی که از اللهیار صالح و شایگان و غیره به همراهی آقای بنی صدر، درآنجا صورت میگرفته است. علاوه بر آن ، جلسات مکرری که بعد از ریاست جمهوری هر هفته در منزل خواهر آقای بنی صدر با مسعود رجوی صورت میگرفت، و در مجموعه اینها طرح برنامه ریزی شده برای گارد ریاست جمهوری بعنوان یک برنامه متشکل در آنجا ریخته شده است. گاردی که آقای بنی صدر اظهار میکرد، چنین گاردی وجود ندارد در صورتی که این برنامه دقیق آن گارد هست باضافه این عکس آن گارد با آن مشخصاتی که بخوبی شمامیتوانید این عکس رادر اینجا ببینید علاوه بر آن ، این افراد  رئیس- آقای دیالمه ، اجازه بدهید، عده ای از آقایان یک اعتراضی کرده اند و آن این است که گفته‌اند ایشان از وقت آقای خامنه‌ای استفاده میکنند، وقت آقای خامنه ای طبق آئین نامه حداکثر تا یکساعت است وبیش از یکساعت نمیتواند باشد و بنابراین قابل تمدید نیست. دیالمه – ”وقتی” را که برای آقای موسوی خوئینی ها اضافه شد قاعدتا آنها هم هیچکدام ۰۰ ما الان داریم میرویم روی یک روالی که یک سری ۰۰ خلخالی- ما با آقای بنی صدر مخالفیم ولی با آقای دیالمه نیز صددرصد مخالفیم. با خروج بنی صدر این نیست که اختیار این مجلس در دست دیالمه ها و آیتها باشد. دیالمه – آفای خلخالی شما همیشه مخالف هستید آن دلیل نمیشود. رئیس- آقای خلخالی شلوغ نکنید. دیالمه – آقای خلخالی شما میخواهید خودتان یکه تاز میدان باشید شعارهایی که صبحها آنجا میدهید روشن است. خلخالی – مادیالمه را قبول نداریم. دیالمه – لزومی ندارد کسی قبول داشته باشد. رئیس- الان وقت مجلس دارد ضایع میشود. دیالمه – ببینید وقتی را هم که شما صبح به آقای خوئینی ها دادید، آنهم در واقع مساله ۰۰۰ رئیس- بهر حال آن دیگر گذشته است. دیالمه – من نتوانستم اینها را جمع وجور کنم که چه میخواهم بگویم. رئیس- چه بکنم. الان اعتراض میکنند اگر مطلبی دارید ظرف یکی دو دقیقه بگویید که این اعتراضات وارد نباشد. الویری- آقای هاشمی اعتراض وارد است. آقارحیمی – مگر طبق آئین نامه شما نباید وقتها را تقسیم کنید ؟ رئیس- در آئین نامه قید شده نیمساعت تا یکساعت قابل تمدید است. یک ساعت آقای خامنه ای با پنج دقیقه ای که ایشان دادند، پر شده است. دیالمه – آقای هاشمی شما از مجلس رای گرفتید. رئیس- خیلی خوب حالا زود مطالبتان را تمام کنید وقت مجلس گرفته میشود. آقایان هم اعتراض و خرده‌گیری نکنید که وقت تمام شود. دیالمه – آقای هاشمی وقتی صحبت قطع میشود، من رشته کلام از دستم درمیرود . رئیس- حالا این کار شده واعتراض وارد است اگر میخواهید بحث کنید ، دو سه دقیقه دیگر بیشتر نمانده است. محمد خامنه ای – آقای هاشمی این اعتراض وارد نیست برای اینکه این وقتی که مجلس تصویب میکند، اضافه بر آن چیزی است که در آئین نامه است. رئیس- آقای دیالمه چون مجلس رای داده است، مطالبتان را تمام کنید. دیالمه – درعین حال بعد از چنین جریانی که شاید ۱۲ سال قبل از ریاست جمهوری ایشان شروع میشود و در مصاحبه با افریقای جوان والنهار مساله تکرار شده است و مجددا در روزنامه اطلاعات هم همین مصاحبه چاپ شد. جریانی در ایران طی شد که این جریان به دنبال کوبیدن اصل ولایت فقیه بود. ایشان در بسیاری از مساحبه هایی که دارند، از ولایت فقیه این چنین صحبت میکنند واگر شما ۰۰ باباصفری- اگر اعتراض وارد است، ادامه بحث چه معنی دارد؟ رئیس- روشن نیست که اعتراض وارد است ، چون مجلس رای داده است ادامه بدهید. دیالمه – هر ایدئولوژی برود و حزب خودش را تشکیل بدهد و بیاید بمردم راهها و فقهای خودش را عرضه کند (خواهش میکنم به این نکته توجه کنید ببینید مساله از کجا مخلوط شده است) چنانچه در حزب کمونیست فرانسه همه فقهای درجه یک آن در مجلس هستند. همه فقهای درجه یک (انقلاب اسلامی نودودو هست) در جای دیگر ایشان با روزنامه بامداد مصاحبه میکند ومیگوید ولایت فقیه امری اختصاصی، فقط برای شیعه نیست. هر دینی و هر مسلکیدر جهان خودبخود معتقد به رهبری آگاه است که با اصول خاص آن مردم تسلط و آگاهی داشته باشد. در مارکسیسم هم، وضع بهمین منوال است. در مارکسیسم هم ولایت فقیه وجود دارد در عین حال حرکتهایی صورت گرفت برای قطع زمینه های ولایت فقیه تا در مقابل این قدرت نتواند بایستد. از جمله کارهایی که صورت گرفت کوشیدند تاآنجا که امکان دارد این جمهوری رادر سطح داخل و خارج بی آبرو نمایند و در تکمیل این طرح، طرح مساله گروگانها بعنوان نقطه ضعف که بارها ایشان از مساله گروگانها بعنوان نقطه ضعف اسم بردند و میگویند تصرف مرکز حکومتی آمریکا برای ایران یک آزمایش سختی بود نتیجه این آزمایش این شد که آمریکا عملا ما را محاصره اقتصادی کرد بطوری که هم اکنون ما به زحمت میتوانیم قطعات یدکی را از خارج بخریم. امثال این تعبیرها برای کوبیدن مساله جاسوسخانه، کوبیدن دادگاههای انقلاب از جمله این مساله ”این دادگاهها قرار نبود تا ابد بماند و بصورت یک کابوسی دربیاید وزندگی آرام رااز شما بگیرد” طرح مساله شکنجه که از آن میگذرم ایجاد روحیه عصیان و طغیانگری در مردم. رشد نیروهای ضدانقلاب . ملاقاتهای هفتگی با مسعود رجوی برخوردهایی با احسان نراقی و آزاد کردن احسان نراقی از زندان ، برنامه هایی با خسرو قشقائی و باستاند تحلیلهای درون گروهی سازمان مجاهدین. همین حرکاتی که امروز در جامعه صورت میگیرد ، نتیجه جلسات وبرنامه‌های همین تشکیلات است. برای اینکه در آن جا به آقای بنی صدر قول داده بودند که اگر کفه ترازوی سیاست در جهت شما سقوط کند ما ایران را تبدیل به لبنان خواهیم کرد وعملیاتی که در روز گذشته انجام دادند پس از آنکه خودشان در تحلیل شان بعد از پیام امام، مجددا نوشته بودند که ما در قولی که ما (اینجا هست، من فرصت نمیکنم بخوانم) به آقای بنی صدر داده بودیم شکست خوردیم و نتوانستیم ایران را تبدیل به لبنان کنیم مجددا حرکتهای روز گذشته دنباله همان حرکت تدوین شده بود. حسن سابقه که در شرکت در جبهه ملی دوم و کار در موسسه تحقیقات علوم اجتماعی شروع میشود. شش ماه بعد از سال ۴۲- ازایران خارج میشود از چه طریقی؟ از طریق اسرائیل. یعنی در سال ۳۹ ایشان یکبار به اسرائیل میرودودر آنجا بعنوان یک فرد عادی بلکه بعنوان یک نیروی رسمی در آنجا از ایشان، اسکورت میکنندوامکانات در اختیار ایشان میگذارند و بعد مجددا به ایران برمیگردند. اگر فرصت بود و من برای شما این اسناد را میخواندم میدیدید که حرکت یک حرکت عادی نیست. مجددا شش ماه بعد از سال ۴۲- ایشان از طریق اسرائیل به فرانسه میرود بعد از ورود به فرانسه جبهه ملی سوم را در آنجا میسازندوروزنامه جبهه ملی را در آنجا چاپ میکنند. رئیس- وقت شما تمام شد. دیالمه – این چند مورد راهم تذکر میدهم. در مورد امانت، سوء استفاده از بودجه های سری که مدارکش در اینجا هست، آزاد کردن افراد از زندان، امثال احسان نراقی، خارج کردن افراد از ایران ، مثل برقعی وغیره که (اسنادش اینجا هست) از پایگاه یکم شکاری با هواپیمای نظامی آنها را از ایران خارج کردند و در زمینه هایی که برای رئیس جمهور تقوی را لازم میداند، تقلبات حساب شده در انتخابات است مثل موقع بیرون آمدن از منزل امام که بگویند من خودم را امروز کاندید میکنم که در ذهن مردم بنشیند. رئیس- وقت شما تمام است. دیالمه – الان تمام میکنم . یک دقیقه اجازه بفرمایید. و حذف ربا از بانک که ایشان قبلش میگوید که ربا از بانک حذف شد چون میداند که کمر ایرانی در زیر بار ربا و وامها خرد شده است یک زمینه تبلیغاتی است ولی بعدش میگویند که انشاءالله زمان امام زمان، یکی از بزرگترین زمینه های بی‌تقوائی این است که من خودم معتقد به مدرک گرائی نیستم با اینکه در این زمینه بوده ام. اما شما از روز اول ایشان را بعنوان دکترای اقتصاد و جامعه شناسی میشناسید .و ایشان همیشه در زیر امضاهایشان نوشته ‌اند : دکتر سید ابوالحسن بنی صدر. در صورتی که مدرک ایشان، لیسانس الهیات است. این در تعیین تکلیف مردم ، موثر بود. یعنی ایشان میگفت آقا من زمینه اقتصادی وطرح اقتصادی دارم اگر میگفت من لیسانس الهیات هستم میگفتند تو هم که متخصص نیستی که میخواهی طرح اقتصادی بدهی، ولی اگر بعنوان دکترای اقتصاد میشناختند میگفتند که دکترای اقتصاد دارد و همه چیز میداند بقیه نمیدانند. رئیس- وقت شما تمام است. دیالمه – عدم امضای قانون اساسی از همه مهمتر۰۰۰ رئیس- آقای دیالمه وقت تان تمام است نمایندگان دارند اعتراض میکنند. دیالمه- چشم . عدم امضای قانون اساسی و رای ندادن به اصل ۵- و –۱۱۰ ، قانون اساسی بعنوان ولایت فقیه که مهمترین و بنیادی ترین زمینه های اعتقادی است ، مومن و معتقد بودن ایشان را به مبانی جمهوری اسلامی متزلزل میکند ، یک جمله دیگر بگویم و تمام کنم. در مورد مذهب رسمی کشور واعتقاد به آن: کتابهای ایشان همچون تضاد و توحید که توحیدش در واقع ، وحدت مائو است ، نه توحید اسلامی. تماما در جریان زدایش فکر اسلامی شیعی در ایران بود که ادامه پیدا کرد . در انتهای صحبت معتقدم با همه این اعمالیکه صورت گرفته است مساله کفایت سیاسی ایشان یک امری است محرز و اگر میخواستم بعنوان مخالف صحبت کنم باین دلیل بود که معتقد بودم اینها نباید بصورت ساده و در یکی دو جلسه تمام بشود. تمام اینها باید درجائی مطرح بشود و سندش در اختیار مردم قرار بگیرد ، مردم اینها را بخوانند و آگاه بشوند که با چه افرادی در تماس بودند و چه افرادی این مشخصه را ۰۰۰ یکی از نمایندگان- عدم کفایت سیاسی ۰۰۰ رئیس- گفتید کفایت سیاسی. دیالمه – عدم کفایت سیاسی را گفتم در مورد مدیر و مدبر توضیح دادم حسن سابقه ۰۰ رئیس- آقا وقتتان تمام است. دیالمه – حسن سابقه را توضیح دادم ، مبانی جمهوری اسلامی را توضیح دادم ، مساله دارای اعتقاد به مذهب رسمی کشور. رئیس- وقت شما تمام است. دیالمه – این مجموعه نشان دهنده آن است که آقای بنی صدر برای ریاست جمهوری ایران کفایت لازم سیاسی را ندارد. والسلام علیکم. منشی- آقای موحدی ساوجی بفرمایید. رئیس- کسی بعنوان مخالف نمیخواهد صحبت کند؟ بیانی – من پنج دقیقه میخواهم صحبت کنم. رئیس- آقای بیانی بفرمایید.

 

منبع : مرکز اسناد انقلاب اسلامی

نوشته شده توسط در تاریخ یکشنبه, 3rd جولای 2011 | ۱۵۱۸بازدید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.