به گزارش تریبون مستضعفین اظهارنظر صریح رئیس‌جمهور در مورد مخالفت با سیاست «دو بچه کافیست» و اینکه کشور قابلیت داشتن ۱۵۰ میلیون جمعیت را نیز دارد وقتی برای بار اول از سوی ایشان مطرح شد موجی از مخالفت و استهزاء در کشور علیه ایشان بوجود آمد و دولت و بویژه شخص رئیس‌جمهور به ساده‌اندیشی و اتخاذ سیاست‌های غلط و بحران آفرین متهم شدند.

پافشاری احمدی‌نژاد بر سیاست افزایش جمعیت ادامه داشت و بارها نیز در مصاحبه‌های خود به آن اشاره داشت و حتی در مقابل تمسخر دیگران کوتاه نیامد و گفت: «یک بار اعلام کردم بسیاری شروع به تمسخر کردند اما من با “دو بچه کافیه” مخالفم و برای آن استدلال دارم»

اما استدلال رئیس‌جمهور در مخالفت با سیاست «دو بچه کافیست» اشاره به امکانات فعلی کشور است و معتقد بود امکانات فعلی کشور آمادگی کشور جهت افزایش جمعیت را می‌دهد هرچند دلایل دیگری را نیز مبنی بر کثرت جمعیت در طول این مدت برشمرده است.

در این میان یکی از بخش‌های بیانات رهبر معظم انقلاب در هفته جاری در جمع مسئولان نظام که مورد توجه قرار نگرفت اظهارنظر صریح ایشان در مورد سیاست تنظیم جمعیت بود که فرمودند: «من معتقدم که کشور ما با امکاناتى که داریم، می‌تواند صد و پنجاه میلیون نفر جمعیت داشته باشد. من معتقد به کثرت جمعیتم. هر اقدام و تدبیرى که می‌خواهد براى متوقف کردن رشد جمعیت انجام بگیرد، بعد از صد و پنجاه میلیون انجام بگیرد!»

اعتقاد رهبر انقلاب به کثرت جمعیت و اینکه با توجه به امکانات کشور امکان افزایش جمعیت به صد و پنجاه میلیون نفر هم می‌تواند داشته باشد را بگذارید در کنار صحبت‌های مشابه رئیس‌جمهور در مخالفت با سیاست دو بچه کافیست!

به نظر می‌آید آن‌چه موجب هجمه گسترده‌ی مخالفت و استهزاء در مورد این سیاست به راه افتاد بیش از آن‌که در انتقاد به استدلال‌های رئیس‌جمهور باشد به نوعی مخالفت با گوینده‌ی سخن بوده است نه خود سیاست و گرنه علمای بزرگ دیگری که به کثرت جمعیت معتقد بوده و هستند.

گویا استهزاء کنندکان دیروز سخنان رهبری را سانسور کرده‌اند!

 

منبع : تریبون