مردم مومن و روزه دار روستای رومه همانند سایر هموطنان ایران اسلامی در راهپیمایی روز جهانی قدس شرکت کردند.

راهپیمایی از محل پایگاه مقاومت امام جعفر صادق(ع) شروع و تا مسجد امام حسین (ع) ادامه پیدا کرد.

شرکت کنندگان در راهپیمایی روز قدس, جهت همبستگی با مردم قحطی زده سومالی مبلغ ۳۵۰ هزار تومان کمک نمودند.