در روز عید سعید فطر

بسم‌اللّه‌الرّحمن‌الرّحیم‌

تبریک عرض میکنم این عید بزرگ را به همه‌ى شما حضار محترم و میهمانان عزیز و سفراى کشورهاى اسلامى و به همه‌ى ملت بزرگ و مؤمن ایران و به سراسر امت اسلامى در همه‌ى کشورهاى مسلمان و در همه‌ى جهان.

مهم این است که قدر این موقعیتها را بدانیم. خداوند متعال عید سعید فطر را براى امت اسلام و براى پیامبر عظیم‌الشأن مایه‌ى عزت و ذخر و شرف و کرامت قرار داد؛ «و لمحمّد صلّى اللّه علیه و ءاله ذخرا و شرفا و کرامه و مزیدا»؛(۱) مایه‌ى ازدیاد عزت و شرف امت اسلامى و پیامبر عظیم‌الشأن است. این بسته به این است که ما مسلمانها، با این موقعیتها و با این مناسبتها چگونه رفتار کنیم. ملتهاى مسلمان میتوانند ماه رمضان را و عید فطر را وسیله‌اى قرار بدهند براى عزت؛ نردبانى قرار بدهند به سمت علوّ معنوى و مادى و عزت دنیا و آخرت. باید بیدار باشیم، باید از این موقعیتها استفاده کنیم.

ملتهاى مسلمان در طول دهها سال تحت سلطه و ستم مستکبران عالم قرار داشتند. جنگهاى بین‌المللى که بین قدرتهاى مستکبر عالم واقع شد، از اروپا شروع شد؛ استعمارگران عالم به جان هم افتادند، اما ملتهاى مسلمان را، ملتهاى این منطقه را درگیر تبعات و مشکلات این جنگها قرار دادند. دنباله‌ى همین جنگها بود که زائده‌ى خطرناکِ مهلکِ صهیونیستى در منطقه‌ى حساس ما، میان کشورهاى اسلامى و در قلب دنیاى اسلام به وجود آمد. به دنبال همین جنگها بود که بناى غلط و هندسه‌ى معیوب سازمان ملل و شوراى امنیت و دولتهاى داراى حق وتو شکل گرفت. یعنى همان دستها و سرپنجه‌هاى خونینى که آن جنگهاى مهلک را به راه انداختند، به دنبال آن خواستند اختیار دنیا را به دست بگیرند و این منطقه‌ى حساس و مهم و سرشار از نعمت و مرکز اتحاد بالقوه‌ى دنیاى اسلام را تحت سیطره‌ى خود درآورند؛ و همین کار را کردند. ما غافل بودیم؛ ملتهاى مسلمان در خواب بودند؛ به آنها هجوم آورده شد؛ سرنوشت آنها با مشکلات پیچیده و عظیمى که هنوز درگیر آن مشکلاتند، در آمیخته شد. ما غفلت کردیم. سران کشورهاى اسلامى در یک روزگارى غفلت کردند و فریب بازى قدرتها را خوردند.

امروز احساس میشود، دیده میشود که این پرده‌ى غفلت از روى ذهنهاى کشورهاى منطقه و ملتهاى مسلمان دارد برچیده میشود؛ این را باید مغتنم شمرد. منطقه‌ى حساس ما، شمال آفریقا و منطقه‌ى غرب آسیا – که اروپائى‌ها به میل خودشان اسم «خاورمیانه» را روى آن گذاشتند و مرکز حساسِ قلب دنیاست – امروز به برکت بیدارى اسلامى، در حال تعیین سرنوشت آینده‌ى این منطقه است. این موقعیت را باید بشناسیم، آن را قدر بدانیم؛ نگذاریم این موقعیت مهم و حساس از دست برود. مسئله‌ى قدس شریف و فلسطین مظلوم در متن این قضایا قرار دارد و در قلب حوادث خاورمیانه است.

منطقه‌ى حساس ما، بسیارى از مسائل و مشکلاتش به خاطر وجود این غده‌ى سرطانىِ صهیونیستى است، که دستهاى آلوده به خون قدرتهاى بزرگ، با همه‌ى توان میخواهند آن را حفظ کنند. آمریکائى‌ها صریح میگویند، دیگر قدرتهاى مسلط دنیا هم به طور صریح ابراز میکنند که سرنوشت خودشان را وابسته کرده‌اند به سرنوشت رژیم صهیونیستى. این به ضرر آنهاست.

امروز مسئله‌ى فلسطین به برکت بیدارى اسلامى، بار دیگر به یک مسئله‌ى اصلى دنیاى اسلام تبدیل شده است؛ نباید بگذارید این برجستگى و این امتیاز از بین برود و زیر توطئه‌ها و ترفندهاى دشمنان مسلمانها و دشمنان امت اسلامى پنهان بماند. مسئله‌ى فلسطین یک مسئله‌ى اصلى است. در طول زمان، ملتها دولتهاى خودشان را با موضعگیرى آنها در قضیه‌ى فلسطین محک میزدند. البته فشار استبداد و استکبار و اختناق و زور نمیگذاشته است که خواسته‌ى ملتها آشکار شود. امسال در قضایاى روز قدس و راهپیمائى ملتهاى منطقه، به کورى چشم صهیونیستها، ملتها توانستند حرف دل خودشان را در این قضیه بزنند و ان‌شاءاللّه روزبه‌روز بیشتر و گرمتر خواهد شد.

البته دشمن بیکار نمى‌نشیند و بیکار ننشسته است؛ توطئه‌هاى دشمن پیچیده‌تر شده است. مسئولان کشورهاى اسلامى، دولتهاى کشورهاى مسلمان، نخبگان – چه نخبگان سیاسى، چه نخبگان فرهنگى، چه روشنفکران، چه علماى دین – وظیفه دارند حقیقت را براى ملتها روشن کنند. امروز باز وسیله‌ى قدیمى‌اى را که همیشه در دست قدرتهاى مستکبر و مستبد به عنوان یک ابزارى براى غلبه‌ى بر ملتها بوده، به کار انداخته‌اند و آن، مسئله‌ى اختلاف است؛ اختلاف بین سران کشورها، بین دولتها، بین ملتها، با بهانه‌هاى گوناگون. نقشه‌ى همیشگى و ماندگار استکبار این است که اختلاف بیندازد؛ یا قومیتها و ناسیونالیسم‌گرى‌ها را در میان ملتها زنده کند؛ اختلافاتى را که به طور طبیعى در زبانها، در نژادها، در رنگ پوستها، در مذهبها وجود دارد، عمده کند. کار استکبار این است؛ همیشه همین کار را کرده است. از قدیم گفتند: «تفرقه بینداز و حکومت کن». امروز همین نقشه را دارند دنبال میکنند. ما باید به خود بیائیم، ما باید حواس خودمان را جمع کنیم؛ هم دولتها، هم ملتها.

برخلاف واقع، آن چیزى را که خطر اصلى و تهدید اصلى براى این منطقه، بلکه براى بشریت است – یعنى صهیونیسم – پنهان میکنند. صهیونیسم خطرى براى کل بشریت است. امروز دولتهاى غربى هم دستخوش تصرفات صهیونیستها هستند؛ آنها هم دارند چوب این مراکز ثروت و قدرت را میخورند؛ ملتهاى منطقه هم که معلوم است، چه کشیدند از دست صهیونیستها. این ترورها کار آنهاست، این اختلافات ملتها کار آنهاست، به وسیله‌ى ابزارهاى گوناگون آنهاست؛ باید بهوش باشیم. این خطر را که خطر اصلى منطقه است، پنهان میکنند، مخفى میکنند و واقعیت‌سازى میکنند؛ بدروغ خطرهائى را که وجود ندارد، عمده میکنند و بین مسلمانها اختلاف مى‌اندازند. باید حواسمان جمع باشد. عرب و عجم، شیعه و سنى، مذاهب مختلف، رنگ پوستها نباید بین ما اختلاف ایجاد کند؛ «و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا». این شعبه شعبه شدن، این قبیله قبیله شدن، این نژاد نژاد شدن، مایه‌ى اختلاف نیست؛ «انّ اکرمکم عنداللّه اتقیکم».(۲) محور، چیز دیگر است؛ معیار، چیز دیگر است. مسابقه بیفتد میان ملتهاى مسلمان در عمل به اسلام، در ایجاد برادرى، در تلاش براى ملتها، در سرپیچى کردن از اراده‌ى قدرتهاى بزرگ و در رأس آنها آمریکا. ملتهاى مسلمان باید ببینند هر جا که سیاست آمریکائى و سیاست صهیونیستى دارد ایجاد اختلاف میکند، بدانند که این اختلاف مضر است؛ فریب نخورند.

قضایاى منطقه‌ى ما قضایاى مهمى است؛ ملتها بیدار شدند. چند کشور مسلمان، چند ملت مسلمان توانستند بر اثر این بیدارى، بر وضعیتى که مورد علاقه‌ى استکبار بود، فائق بیایند. ملتها دهها سال سرمایه‌گذارى و تلاش آمریکا را در مصر و در تونس و در برخى از مناطق دیگر باطل کردند، آتش زدند و از بین بردند. این، بیدارى است؛ این را باید حفظ کرد. باید معیار این باشد که ببینیم دشمن آشکار اسلام و مسلمانها کجا قرار گرفته است، آنجا باطل است؛ نقطه‌ى مقابل آن، نقطه‌ى حق است؛ این معیار است؛ این معیار را باید در نظر بگیریم. و به نظر ما واضح‌ترین مصداق، همین مسئله‌ى اتحاد و اتفاق بین ملتهاست. آنها میخواهند بین ملتهاى مسلمان اختلاف بیندازند؛ ما باید بدانیم که این اختلاف باطل است؛ در آیات قرآن، این منهىّ است؛ تفرقه، اختلاف، گلاویز شدن با یکدیگر، میان ملتهاى مسلمان، سم مهلک است؛ از این باید اجتناب کنیم.

از خداى متعال کمک بخواهیم. این فرصت ماه رمضان فرصت بسیار مهمى بود که ان‌شاءاللّه ملتهاى مسلمان از آن استفاده کرده باشند. فرصت عید فطر، فرصت بزرگى است. فرصتها از دست میروند – «تمرّ مرّ السّحاب»(۳) – بایستى از آنها لحظه‌اى استفاده کرد.

پروردگارا ! ملتهاى مسلمان را بر استفاده‌ى از فرصتهائى که در اختیار آنها قرار میدهى، موفق بفرما. پروردگارا ! یکپارچگى و وحدت امت اسلامى را بر این ملت مظلوم ارزانى بدار. ما را در این راه، موفق به اداى وظیفه‌مان بفرما.

والسّلام علیکم و رحمهاللّه و برکاته‌

۱) مفاتیح‌الجنان، ذکر قنوت نماز عید فطر
۲) حجرات: ۱۳
۳) نهج‌البلاغه، حکمت ۲۱

نوشته شده توسط در تاریخ یکشنبه, 19th آگوست 2012 | ۱۳۲۸بازدید
برچسب: ، ،

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.